Czego strzegą organizacje strażnicze? Budowanie zaangażowania społeczności lokalnej

Czego strzegą organizacje strażnicze? Budowanie zaangażowania społeczności lokalnej

Działania strażnicze bardzo często zaczynają się w naszym najbliższym otoczeniu. Obywatele chcą mieć wpływ na działanie wybieranych przez siebie władz lokalnych czy zarządzanych przez nie urzędów. To na poziomie lokalnym zaczyna się demokracja.

Pusta deklaracja czy sprawne narzędzie? Raz jeszcze o znaczeniu Karty Praw Podstawowych dla NGO-sów

Pusta deklaracja czy sprawne narzędzie? Raz jeszcze o znaczeniu Karty Praw Podstawowych dla NGO-sów

Karta praw podstawowych to akt prawny unii europejskiej obowiązujący we wszystkich państwach członkowskich, który gwarantuje poszanowanie godności i równe traktowanie wszystkich osób. W ostatnich latach wpływ tego dokumentu na kształtowanie unijnych polityk jest coraz większy.

Wyzwania stojące przed mniejszymi miejscowościami

Wyzwania stojące przed mniejszymi miejscowościami

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2021 roku, w Polsce jest 906 miejscowości, w których liczba mieszkańców wynosi od 10 do 50 tysięcy. Najwięcej takich miejscowości znajduje się w województwach: mazowieckim (112), wielkopolskim (108) oraz śląskim (98). Natomiast najmniej takich miejscowości jest w województwie lubuskim (18) oraz podlaskim (20). Warto jednak zaznaczyć, że te dane…

Najważniejsze akty prawne w UE

Najważniejsze akty prawne w UE

Unia Europejska opiera się na zasadzie prawa unijnego, które stanowi kompleksowe prawo obejmujące zarówno przepisy ogólne, jak i szczegółowe, dotyczące różnych dziedzin życia. Istnieje wiele aktów prawnych, które są ważne dla działania UE, ale wśród nich można wyróżnić kilka najważniejszych: Traktaty założycielskie UE – te akty prawne stanowią podstawę prawną Unii Europejskiej i określają cele,…