19 i 20 września w Warszawie odbył się Krajowy Kongres Współpracy Lokalnej. Blisko trzysta osób reprezentujących organizacje pozarządowe, samorząd terytorialny oraz działaczki i działacze społeczni z całej Polski rozmawiali o tym, jak ze sobą działać i współpracować, aby tworzyć lepsze społeczeństwo.

Dziękujemy, że byliście z nami. 

Do udziału w Kongresie zaprosiliśmy osoby ważne dla środowiska organizacji społecznych – reprezentantki i reprezentantów NGO-sów, samorządów, ekspertki i ekspertów. 

W trakcie Kongresu uczestniczki i uczestnicy mogli między innymi wziąć udział w trzech panelach dyskusyjnych poświęconych ochronie praw obywatelskich, działaniom strażniczym i współpracy trzeciego sektora z samorządem. Wśród prelegentek i prelegentów znaleźli się m.in. dr Hanna Machińska, Piotr Jacoń, Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, Abdrzej Porawski, Dorota Zmarzlak czy Andrzej Andrysiak. Drugi dzień Kongresu poświęciliśmy na sesje warsztatowe, podczas których w mniejszym gronie, rozmawiano o aktywizacji obywatelskiej młodzieży, współpracy z instytucjami oświatowymi, aktywizacji seniorów czy sposobach komunikacji w organizacjach pozarządowych. 

Patronat medialny
Patroni
Partnerzy merytoryczni