Prezentujemy zapis trzech paneli, które odbyły się podczas Kongresu. 

Panel I: Rola organizacji społecznych we wzmacnianiu ochrony praw obywatelskich
Moderator: Andrzej Andrysiak – Prezes Stowarzyszenia Gazet Lokalnych
Panelistki i Paneliści:
dr Marta Gontarska – Ekspertka, trenerka i menadżerka w III sektorze
Anna Grudzińska – Specjalistka ds. rzecznictwa Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
Robert Hojda – Prezes Zarządu Fundacji Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych
dr Hanna Machińska – Członkini Rady Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Rady Fundacji Batorego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Zuzanna Rudzińska–BluszczPrezeska Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, radca prawny

Panel II: Działania strażnicze jako narzędzie ochrony demokracji
Moderatorka: Iwona Janicka – Członkini The European Community of Practice on Partnership
Panelistki i Paneliści:
Andrzej Andrysiak – Prezes Stowarzyszenia Gazet Lokalnych
Agnieszka Podgórska – Dyrektorka ds. edukacji i networkingu w Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska
Wojciech Klicki – Ekspert ds. rzecznictwa Fundacji Panoptykon
Krzysztof Pietruszewski – Fundacja Instytut Zielonej Przyszłości
Dorota Zmarzlak – Wójt Gminy Izabelin, Członek Zarządu Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej

Panel III: Współpraca organizacji społeczeństwa obywatelskiego i samorządu  – doświadczenia i wyzwania
Moderatorka: Anna Czyżewska, Prezeska Zarządu Federacji Mazowia
Panelistki i Paneliści:
Artur Gluziński – Ekspert ds. współpracy organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego
Krzysztof Izdebski – Ekspert prawny Fundacja im. Stefana Batorego
Dorota Pieszczuch – Zastępca Burmistrza Dzierżoniowa
Andrzej Porawski – Dyrektor Biura Związku Miast Polskich
Katarzyna Syryjczyk–Słomska – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mikołowie