Krajowy Kongres Współpracy Lokalnej 2024

Przed nami nowe wyzwania. Podczas drugiego Kongresu, zaplanowanego na 2024, chcemy znacznie zwiększyć liczbę reprezentantów organizacji pozarządowych, samorządów terytorialnych, środowisk akademickich, działaczy lokalnych i przedstawicieli lokalnych mediów. Dzięki temu Kongres będzie mógł odgrywać jeszcze ważniejszą, opiniotwórczą rolę.

Jednym z tematów obecnych w przyszłorocznych dyskusjach będzie zagadnienie innowacji w myśleniu o demokracji. Dzięki sprawdzonym na świecie rozwiązaniom, takim jak deliberatywne mini-publiki możemy pogłębiać dialog dotyczący spraw publicznych i czynić społeczeństwo centralnym punktem polityki. Jak pisała w jednej z ekspertyz FRDL dr Joanna Podgórska-Rykała, te rozwiązania są „przestrzenią promocji dialogu i wymiany myśli, a nie monologu i popisu retoryki”.

Dobrze zaprojektowane fora deliberatywne mogą pełnić ważne funkcje w polityce demokratycznej. Są przestrzenią promocji dialogu i wymiany myśli, a nie monologu i popisu retoryki. Uzupełniają te strukturalne braki, które wiążą się z problemami skali, złożoności, braku informacji i wiedzy oraz możliwości wypowiedzenia się i bycia wysłuchanym.

Joanna Podgórska-Rykała,

By zagwarantować wysoką jakość merytoryczną Kongresu powołamy Radę Programową. W jej skład wejdą przedstawicielki i przedstawiciele trzeciego sektora, samorządu terytorialnego oraz akademiczki i akademicy. Chcemy, by Rada była miejscem, w którym spotkają się badacze z praktykami po to, by podczas Kongresu poruszane były tematy ważne i aktualne, a wnioski z dyskusji były przyczynkiem do rzeczywistej zmiany.

Ufamy, że dzięki współpracy różnych środowisk uda się uczynić Krajowy Kongres Współpracy Lokalnej miejscem spotkań ważnym dla wszystkich osób aktywnych społecznie, na którym omawiane będą kluczowe tematy i innowacyjne rozwiązania.