Marta Gumkowska – Koordynatorka Programu Badania, Stowarzyszenie Klon/Jawor
Efekt mrożący i inne bariery rzecznictwa organizacji pozarządowych w Polsce

Iwona Szablewska – Kierowniczka ds. grantów, Dyrektorka Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w Zielonej Górze
Projekt „Building Bridges…” – korzyści dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Iwona Zaborowska – Prezeska Zarządu Stowarzyszenia Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych
SPLOT Wartości – o wartościach i ich znaczeniu dla organizacji społecznych

Anna Hejda – Ekspertka Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
Postulaty FRDL w obszarze wzmacniania udziału obywateli w kształtowaniu polityk publicznych

Joanna Pietrasik – Prezeska Zarządu Fundacji Civis Polonus
Edukacja dla demokracji. Jak aktywizować obywatelsko młodych?

dr Iga Kazimierczyk – Prezeska Zarządu Fundacji Przestrzeń dla Edukacji
Szkoła samorządowa współpraca organizacji pozarządowych z instytucjami sektora edukacji

Agnieszka Bąkowska – Prezeska Zarządu Fundacji Rozwoju Społecznego SPINACZ
Srebrne tsunami – wyzwania aktywizacji społecznej i wolontariatu senioralnego w środowisku lokalnym

Anna Czyżewska – Prezeska Zarządu Federacji Mazowia
Działaj lokalnie! Metody aktywizacji społecznej

Grzegorz Markowski – Partner w Agencji „Pacyfika”, TVN24,
dr Paweł Cywiński Partner w Agencji „Pacyfika”
Jak zaprząc marketing dla działalności społecznej? – czyli o skutecznej komunikacji wartości