POZNAJ PRELEGENTKI I PRELEGENTÓW KONGRESU

Andrzej Andrysiak

Prezes Stowarzyszenia Gazet Lokalnych

Bartłomiej Balcerzyk

p.o. Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

Agnieszka Bąkowska

Prezeska Zarządu Fundacji Rozwoju Społecznego SPINACZ

dr Paweł Cywiński

Partner w agencji Pacyfika

Alina Czyżewska

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Anna Czyżewska

Prezeska Federacji Mazowia

Katarzyna Dinst

Socjolożka, ekspertka ds. dostępności, trenerka

Artur Gluziński

Ekspert ds. współpracy NGO i JST

dr Marta Gontarska

Ekspertka, trenerka i menadżerka w III sektorze

Dariusz Gosk

Ekspert ds. dostępności

Anna Grudzińska

Specjalistka ds. rzecznictwa Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

Marta Gumkowska

Koordynatorka Programu Badania, Stowarzyszenie Klon/Jawor

Anna Hejda

Ekspertka Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego

Robert Hojda

Prezes Zarządu Fundacji Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych

Krzysztof Izdebski

Ekspert Fundacji im. Stefana Batorego

Piotr Jacoń

Dziennikarz, prezenter, aktywista społeczny

Iwona Janicka

Członkini The European Community of Practice on Partnership

dr Iga Kazimierczyk

Prezeska Fundacji Przestrzeń dla edukacji

Wojciech Klicki

Prawnik i aktywista, od lat związany z Fundacją Panoptykon

Agnieszka Kossowska

Prezeska Fundacji Rozwoju Edukacji Empatycznej FREE

Krzysztof Kotyniewicz

Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych

dr Hanna Machińska

Członkini Rady Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, b. Zastępczyni RPO

Grzegorz Markowski

Współzałożyciel agencji „Pacyfika”

Dorota Pieszczuch

Zastępca Burmistrza Dzierżoniowa

Joanna Pietrasik

Prezeska Zarządu Fundacji Civis Polonus

Agnieszka Podgórska

Dyrektorka ds. edukacji i networkingu w Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska

Andrzej Porawski

Dyrektor Biura Związku Miast Polskich

Zuzanna Rudzińska-Bluszcz

Prawniczka, Prezeska Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi

Róża Rzeplińska

Założycielka serwisu MamPrawoWiedziec.pl, Prezeska Stowarzyszenia 61

Katarzyna Syryjczyk-Słomska

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mikołowie

Stanisław Trociuk

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich

Iwona Zaborowska

Prezeska i Dyrektorka biura Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych (OWOP)

Dorota Zmarzlak

Wójt Gminy Izabelin