Wyniki oceny formalnej w 4. naborze wniosków w konkursie na granty interwencyjne
|

Wyniki oceny formalnej w 4. naborze wniosków w konkursie na granty interwencyjne

W otwartym konkursie grantowym na granty interwencyjne w ramach projektu „Building Bridges – Civic Capital in Local Communities” w 4 naborze, który trwał  do 13 października 2023  wpłynęło łącznie 6 wniosków.Zakończyliśmy ich ocenę formalną – wszystkie wnioski otrzymały ocenę pozytywną i zostały skierowane do oceny merytorycznej. Wyniki 4. naboru ogłosimy do 13 listopada 2023 r. Do…

Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych o konkursie na małe granty.
|

Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych o konkursie na małe granty.

Dzięki udziałowi w spotkaniu dowiecie się:

jakie są najważniejsze zasady składania wniosków w konkursie
na jakie działania można pozyskać środki oraz jakie są koszty kwalifikowane
będziecie mogli uzyskać odpowiedzi na wszystkie pytania związane z przygotowaniem projektu i napisaniem wniosku.