Weź udział w projekcie BB

Weź udział w projekcie BB

Czym jest program CERV? Program unijny Citizens, Equality, Rights and Values (CERV) ma na celu wspieranie i promowanie wartości europejskich, takich jak demokracja, wolność słowa, równość, tolerancja i poszanowanie praw człowieka. Agenda programu CERV obejmuje kilka kluczowych obszarów: W skrócie, agenda programu CERV koncentruje się na promowaniu wartości europejskich, wspieraniu obywateli, organizacji pozarządowych, równości płci…