Już 10 i 11 października w Warszawie spotkamy się, by dyskutować o demokracji na poziomie lokalnym, aktywizacji społecznej i budowaniu potencjału trzeciego sektora. Wydarzenie dla organizacji pozarządowych i osób reprezentujących samorząd terytorialny jest bezpłatne.

Wypełnij właściwy formularz rejestracyjny

Kongres to wydarzenie, na którym spotykają się osoby reprezentujące organizacje społeczne z całej Polski, przedstawicielki i przedstawiciele samorządów lokalnych oraz eksperci i ekspertki z zakresu partycypacji społecznej, edukacji obywatelskiej czy funkcjonowania trzeciego sektora. 10 i 11 października w Warszawie będziemy rozmawiali o tym, jak budować dobrą współpracę między NGO-sami, obywatelami i władzami samorządowymi po to, by tworzyć silne, otwarte i demokratyczne wspólnoty oparte na dialogu i tolerancji. Wierzymy, że to właśnie mieszkańcy działający lokalnie i współdecydujący o sprawach dotyczących ich społeczności mogą zmieniać rzeczywistość i budować wspólnoty, w których każdy ma szansę być wysłuchany.

Miejsce spotkań i dyskusji

Ważnym podmiotem aktywizującym mieszkańców są organizacje pozarządowe. Kongres to wydarzenie dedykowane właśnie im. Zapraszamy do dyskusji, wymiany poglądów i uczenia się od siebie nawzajem. Przygotowaliśmy szereg paneli dyskusyjnych, debat i warsztatów, podczas których porozmawiamy o tym, jak prowadzić działania edukacyjne, pracować z osobami z doświadczeniem migracyjnym, wpływać na decyzje dotyczące planowania przestrzeni czy współtworzyć budżety obywatelskie. Nie zabraknie też warsztatów poświęconych wolontariatowi, planowaniu działań projektowych czy zdobywaniu funduszy.

Siła w trzecim sektorze

Istotnym partnerem dla lokalnych organizacji jest samorząd terytorialny. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego ma już 35 lat doświadczenia w pracy z nim. Aktywnie uczestniczyliśmy w przemianach jego przemianach w Polsce od momentu, gdy odrodził się po 1989 roku. Chcemy podzielić się naszym doświadczeniem. Dlatego do udziału w Kongresie zapraszamy przedstawicielki i przedstawicieli samorządu terytorialnego. Ufamy, że dzięki twórczemu dialogowi możemy stworzyć wspólnie nową jakość w demokracji, zwłaszcza na poziomie lokalnym.

Samorząd – ważny partner

W tym roku Kongres jest wydarzeniem międzynarodowym. Zaprosiliśmy gości z krajów europejskich po to, by mogli podzielić się z nami swoimi historiami i przedstawić dobre praktyki, które sprawdziły się w ich państwach. Chcemy, by Kongres stał się miejscem do debaty i wymiany doświadczeń dla wszystkich tych, którym zależy na wspólnym dobru, przejrzystej i realnie funkcjonującej demokracji na szczeblu lokalnym oraz partycypacji mieszkańców w podejmowanych decyzjach. Wierzymy, że dzięki spotkaniom takim jak Kongres możemy wspólnie zmieniać rzeczywistość społeczną i dostosowywać ją do wyzwań nowych czasów.

Razem dla dobra wspólnot lokalnych
 • Dwa dni dyskusji w centrum Warszawy

  10 i 11 października zapraszamy do Warszawy na Krajowy Kongres Współpracy Lokalnej. To będą intensywne dwa dni.

 • Debaty i panele dyskusyjne

  Kongres to kilkanaście debat i paneli dyskusyjnych, w trakcie których zastanowimy się jak aktywizować mieszkańców, integrować społeczności i zmieniać rzeczywistość.

 • Praktyczne warsztaty

  Przygotowaliśmy szereg praktycznych warsztatów dla organizacji pozarządowych poświęconych między innymi budżetom obywatelskim, realizacji projektów czy partycypacji społecznej.

 • Twórzmy razem aktywne, otwarte i zaangażowane społeczności lokalne!

  Ważnym tematem drugiej edycji Kongresu jest tworzenie kapitału społecznego na poziomie lokalnym. Wierzymy, że trzeci sektor, aktywni mieszkańcy i wspierający ich samorząd lokalny może wspólnie wypracowywać nowe i bardziej demokratyczne rozwiązania.

 • Współpraca trzeciego sektora z samorządem lokalnym

  Jako fundacja od 35 lat zajmująca się samorządem lokalnym chcemy zaprosić do dyskusji na temat tego, w jakim kierunku powinien ewoluować model współpracy NGO-JST.

Wypełnij właściwy formularz rejestracyjny

ORGANIZATOR

FINANSOWANIE

II Krajowy Kongres Współpracy Lokalnej jest finansowany ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. Unia Europejska ani organ przyznający nie ponoszą za nie odpowiedzialności.
Inicjatywa regionalna w ramach wydarzenia jest finansowana przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny oraz Programu Aktywni Obywatele Bułgaria.