Już 10 i 11 października w Warszawie spotkamy się, by dyskutować o demokracji na poziomie lokalnym, aktywizacji społecznej i budowaniu potencjału trzeciego sektora. Wydarzenie dla organizacji pozarządowych i osób reprezentujących samorząd terytorialny jest bezpłatne.

Uwaga! Koniec pierwszej tury rejestracji!

Zakończyliśmy pierwszą turę rejestracji dla osób reprezentujących organizacje społeczeństwa obywatelskiego, środowiska akademickie oraz dla aktywistów społecznych. Teraz weryfikujemy i potwierdzamy zgłoszenia.
Kolejną turę rejestracji otworzymy w sierpniu 

Program
09:00-10:30

REJESTRACJA

10:30-11:00

Otwarcie Kongresu

11:00-12:15

Panel
Kapitał obywatelski – brakujące ogniwo lokalnego rozwoju społecznego

12:15-13:00

Obywatele w centrum uwagi: Innowacje demokratyczne jako odpowiedź na trudne czasy 

prof. Simon Niemeyer, Centre for Deliberative Democracy and Global Governance, Canberra, Australia

13:00-13:15

Przerwa kawowa

13:15-14:15

sesje równoległe

Debata
Nowe formy partycypacji w społecznościach lokalnych jako odpowiedz na kryzys demokracji reprezentatywnej

Moderatorka: prof. UAM dr hab. Paulina Pospieszna, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Osoby uczestniczące: prof. Simon Niemeyer, Centre for Deliberative Democracy and Global Governance, Canberra
prof. Rikki Dean, Goethe University Frankfurt
prof. Brigitte Geissel, Goethe University Frankfurt
prof. Jean-Benoit Pilet, Université Libre de Bruxelles

Debata
Wspólnota różnorodności: tworzenie lokalnych więzi – droga do budowania odporności na kryzysy współczesnego świata

Przegląd dobrych praktyk
Prezentacje projektów grantobiorców Building Bridges – Civic Capital in Local Communities 

14:15-15:15

Przerwa lunchowa

15:15-16:15

sesje równoległe 

Debata
Kultura współpracy – jak władze samorządowe mogą wspierać aktywność organizacji pozarządowych?
Osoby prowadzące: Artur Gluziński, ekspert ds. współpracy NGO i JST
Piotr Choroś, Dyrektor Biura Partycypacji Społecznej, Urząd Miasta Lublin 

Warsztat
Wolontariat w NGO w praktyce

Przegląd dobrych praktyk
Senat obywatelski: jak może działać w polskich miastach i gminach 
dr Marcin Gerwin, Center for Blue Democracy

Debata
Doświadczenie migracji międzynarodowej z perspektywy mieszkańców małych miejscowości. Jak wypracować lokalną strategię migracyjną?

16:15-17:15

sesje równoległe 

Przegląd dobrych praktyk
Jak to robią nasi sąsiedzi? Dobre praktyki w partycypacji w Europie Środkowo-Wschodniej Moderatorka: Ieva Česnulaitytė, Democracy Next, Litwa
Osoby uczestniczące: Simona Iliescu, Ramnicu Valcea, Rumunia
Sanja Manceva, konsultantka w panelach w Macedonii Północnej
Eva Bordos, dyrektor DemNet, organizatorka panelu w Miszkolcu, Węgry
Gazela Pudal Drasko, Uniwersytet w Belgdardzie, organizatorka panelu, Serbia

Warsztat
Jak skutecznie wspierać rozwój lokalnej społeczności? Regranting i współpraca z samorządem

Debata
Dialog samorządu z organizacjami pozarządowymi – jak jest a jak powinno być?

Debata
Jesteśmy tu, bo dzieci są ważne – Standardy Ochrony Dzieci to nie przykry obowiązek, a zrozumienie potrzeby

Debata
Obywatelska szkoła – edukacja do obywatelskości

17:15-18:00

GOŚĆ SPECJALNY

20:00-22:00

Kolacja – wieczór integracyjny

9:00-10:00

Panel
Jak wzmacniać udział mieszkańców i mieszkanek w kształtowaniu lokalnych polityk publicznych?

10:00-11:30

sesje 
równoległe 

Debata
Co zmienić w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie?

Warsztat
Od pomysłu do projektu, czyli jak skorzystać ze wsparcia finansowego NIW-CRSO?

Debata
Inicjatywa lokalna jako niedoceniony mechanizm zmian w społeczności

Debata
Panele obywatelskie w Polsce – doświadczenia i wyzwania na przyszłość. Dyskusja wokół książki „Innowacje deliberatywne”
moderatorka: dr hab. Joanna Podgórska-Rykała
Osoby uczestniczące: dr Wojciech Ufel
Adela Gąsiorowska
Mateusz Wojcieszak
Magni Szymaniak-Arnesen, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Warsztat
Zabierz głos – działania rzecznicze z perspektywy małych organizacji

11:30-12:00

Przerwa kawowa

12:00-13:00

sesje równoległe 

Debata
Edukacja obywatelska dorosłych – czyli o sztuce budowania nawyków

Przegląd dobrych praktyk
Instytucjonalne wsparcie organizacji pozarządowych przez jednostki samorządu terytorialnego

Debata
Mieszkańcy planują przestrzeń. Udział lokalnych społeczności w tworzeniu nowych planów przestrzeni – możliwości i zagrożenia

Debata
Nowa rola ośrodków pomocy społecznej w społecznościach lokalnych

13:00-14:00

sesje równoległe 

Przegląd dobrych praktyk
Nowe technologie we współdecydowaniu o sprawach lokalnych

Warsztat
Uczciwe konstulacje społeczne w planowaniu przestrzeni Co zrobić aby mieszkańcy współtworzyli plany zagospodarowania przestrzeni
Osoba prowadząca: Michał Ciesielski

Warsztat
Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu? Jak dzisiaj budować relacje z fundacjami korporacyjnymi

Warsztat
Wartości społeczeństwa obywatelskiego na terenach wiejskich

Osoba prowadząca: Konrad Flis, Stowarzyszenie Alterno

14:00-15:00

Panel podsumowujący 
Rola przywództwa lokalnego – między demokracją przedstawicielską, „menadżerską” a bezpośrednią – panel z udziałem prezydentów miast

15:00-15:30

Lunch

O Kongresie

Kongres to wydarzenie, na którym spotykają się osoby reprezentujące organizacje społeczne z całej Polski, przedstawicielki i przedstawiciele samorządów lokalnych oraz eksperci i ekspertki z zakresu partycypacji społecznej, edukacji obywatelskiej czy funkcjonowania trzeciego sektora. 10 i 11 października w Warszawie będziemy rozmawiali o tym, jak budować dobrą współpracę między NGO-sami, obywatelami i władzami samorządowymi po to, by tworzyć silne, otwarte i demokratyczne wspólnoty oparte na dialogu i tolerancji. Wierzymy, że to właśnie mieszkańcy działający lokalnie i współdecydujący o sprawach dotyczących ich społeczności mogą zmieniać rzeczywistość i budować wspólnoty, w których każdy ma szansę być wysłuchany.

Miejsce spotkań i dyskusji

Ważnym podmiotem aktywizującym mieszkańców są organizacje pozarządowe. Kongres to wydarzenie dedykowane właśnie im. Zapraszamy do dyskusji, wymiany poglądów i uczenia się od siebie nawzajem. Przygotowaliśmy szereg paneli dyskusyjnych, debat i warsztatów, podczas których porozmawiamy o tym, jak prowadzić działania edukacyjne, pracować z osobami z doświadczeniem migracyjnym, wpływać na decyzje dotyczące planowania przestrzeni czy współtworzyć budżety obywatelskie. Nie zabraknie też warsztatów poświęconych wolontariatowi, planowaniu działań projektowych czy zdobywaniu funduszy.

Siła w trzecim sektorze

Istotnym partnerem dla lokalnych organizacji jest samorząd terytorialny. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego ma już 35 lat doświadczenia w pracy z nim. Aktywnie uczestniczyliśmy w przemianach jego przemianach w Polsce od momentu, gdy odrodził się po 1989 roku. Chcemy podzielić się naszym doświadczeniem. Dlatego do udziału w Kongresie zapraszamy przedstawicielki i przedstawicieli samorządu terytorialnego. Ufamy, że dzięki twórczemu dialogowi możemy stworzyć wspólnie nową jakość w demokracji, zwłaszcza na poziomie lokalnym.

Samorząd – ważny partner

W tym roku Kongres jest wydarzeniem międzynarodowym. Zaprosiliśmy gości z krajów europejskich po to, by mogli podzielić się z nami swoimi historiami i przedstawić dobre praktyki, które sprawdziły się w ich państwach. Chcemy, by Kongres stał się miejscem do debaty i wymiany doświadczeń dla wszystkich tych, którym zależy na wspólnym dobru, przejrzystej i realnie funkcjonującej demokracji na szczeblu lokalnym oraz partycypacji mieszkańców w podejmowanych decyzjach. Wierzymy, że dzięki spotkaniom takim jak Kongres możemy wspólnie zmieniać rzeczywistość społeczną i dostosowywać ją do wyzwań nowych czasów.

Razem dla dobra wspólnot lokalnych
 • Dwa dni dyskusji w centrum Warszawy

  10 i 11 października zapraszamy do Warszawy na Krajowy Kongres Współpracy Lokalnej. To będą intensywne dwa dni.

 • Debaty i panele dyskusyjne

  Kongres to kilkanaście debat i paneli dyskusyjnych, w trakcie których zastanowimy się jak aktywizować mieszkańców, integrować społeczności i zmieniać rzeczywistość.

 • Praktyczne warsztaty

  Przygotowaliśmy szereg praktycznych warsztatów dla organizacji pozarządowych poświęconych między innymi budżetom obywatelskim, realizacji projektów czy partycypacji społecznej.

 • Twórzmy razem aktywne, otwarte i zaangażowane społeczności lokalne!

  Ważnym tematem drugiej edycji Kongresu jest tworzenie kapitału społecznego na poziomie lokalnym. Wierzymy, że trzeci sektor, aktywni mieszkańcy i wspierający ich samorząd lokalny może wspólnie wypracowywać nowe i bardziej demokratyczne rozwiązania.

 • Współpraca trzeciego sektora z samorządem lokalnym

  Jako fundacja od 35 lat zajmująca się samorządem lokalnym chcemy zaprosić do dyskusji na temat tego, w jakim kierunku powinien ewoluować model współpracy NGO-JST.

Miejsce

The Tides,
Warszawa,
ul. Wioślarska 8

W sprawach dotyczących udziału w Kongresie, zgłoszeń i odwołań skontaktuj się
z BIUREM KONGRESU.


k.koziel@frdl.kielce.pl
tel. 577 888 962

ORGANIZATOR

FINANSOWANIE

II Krajowy Kongres Współpracy Lokalnej jest finansowany ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. Unia Europejska ani organ przyznający nie ponoszą za nie odpowiedzialności.
Inicjatywa regionalna w ramach wydarzenia jest finansowana przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny oraz Programu Aktywni Obywatele Bułgaria.