Weź udział w projekcie BB

Weź udział w projekcie BB

Czym jest program CERV? Program unijny Citizens, Equality, Rights and Values (CERV) ma na celu wspieranie i promowanie wartości europejskich, takich jak demokracja, wolność słowa, równość, tolerancja i poszanowanie praw człowieka. Agenda programu CERV obejmuje kilka kluczowych obszarów: W skrócie, agenda programu CERV koncentruje się na promowaniu wartości europejskich, wspieraniu obywateli, organizacji pozarządowych, równości płci…

Rusza Projekt Building Bridges

Rusza Projekt Building Bridges

  Projekt Building Bridges – Civic Capital in Local Communites to nowy projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego adresowany do organizacji pozarządowych z mniejszych miejscowości. Zapisy już na wiosnę. Czym jest projekt Building Bridges? Karta Praw Podstawowych i traktaty Unii Europejskiej stanowią ważne źródło praw i wolności dla wszystkich obywateli. Niestety, świadomość wartości europejskich bywa niepełna. By…

Wyzwania stojące przed mniejszymi miejscowościami

Wyzwania stojące przed mniejszymi miejscowościami

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2021 roku, w Polsce jest 906 miejscowości, w których liczba mieszkańców wynosi od 10 do 50 tysięcy. Najwięcej takich miejscowości znajduje się w województwach: mazowieckim (112), wielkopolskim (108) oraz śląskim (98). Natomiast najmniej takich miejscowości jest w województwie lubuskim (18) oraz podlaskim (20). Warto jednak zaznaczyć, że te dane…

Najważniejsze akty prawne w UE

Najważniejsze akty prawne w UE

Unia Europejska opiera się na zasadzie prawa unijnego, które stanowi kompleksowe prawo obejmujące zarówno przepisy ogólne, jak i szczegółowe, dotyczące różnych dziedzin życia. Istnieje wiele aktów prawnych, które są ważne dla działania UE, ale wśród nich można wyróżnić kilka najważniejszych: Traktaty założycielskie UE – te akty prawne stanowią podstawę prawną Unii Europejskiej i określają cele,…