Najważniejsze akty prawne w UE

Najważniejsze akty prawne w UE

Unia Europejska opiera się na zasadzie prawa unijnego, które stanowi kompleksowe prawo obejmujące zarówno przepisy ogólne, jak i szczegółowe, dotyczące różnych dziedzin życia. Istnieje wiele aktów prawnych, które są ważne dla działania UE, ale wśród nich można wyróżnić kilka najważniejszych: Traktaty założycielskie UE – te akty prawne stanowią podstawę prawną Unii Europejskiej i określają cele,…