Program

9:30–11:00

Rejestracja i powitalna kawa

11:00–11:30

Otwarcie Kongresu

dr Cezary Trutkowski – Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
Agnieszka Gajc – Kierowniczka projektu “Building Bridges – Civic Capital in Local Communities”
Marta Sodano – Programme Officer, EACEA, Komisja Europejska

11:30–11:45

Stanisław Trociuk – Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich
Ochrona praw obywatelskich w polskim porządku prawnym

11:45–12:00

Bartłomiej Balcerzyk – p.o. Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce
Dlaczego UE chce wspierać organizacje społeczeństwa obywatelskiego?

12:00–13:15

Panel I: Rola organizacji społecznych we wzmacnianiu ochrony praw obywatelskich
Moderator: Andrzej Andrysiak – Prezes Stowarzyszenia Gazet Lokalnych
Panelistki i Paneliści:
dr Marta Gontarska – Ekspertka, trenerka i menadżerka w III sektorze
Anna Grudzińska – Specjalistka ds. rzecznictwa Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
Robert Hojda – Prezes Zarządu Fundacji Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych
dr Hanna Machińska – Członkini Rady Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Rady Fundacji Batorego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Zuzanna Rudzińska–BluszczPrezeska Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, radca prawny

13:15–14:15

Lunch

14:15–15:00

Piotr Jacoń – Dziennikarz, prezenter, aktywista społeczny
Kropla drąży skałę – wyzwania w działalności proobywatelskiej

15:00–15:15

Marta Gumkowska – Koordynatorka Programu Badania, Stowarzyszenie Klon/Jawor
Efekt mrożący i inne bariery rzecznictwa organizacji pozarządowych w Polsce

15:15–15.30

Joanna Pietrasik – Prezeska Zarządu Fundacji Civis Polonus
Rozwój lokalny? Najlepiej z młodzieżą! Sprawdzone sposoby na aktywność obywatelską młodych ludzi w społeczności lokalnej

15:30-15.45

Przerwa kawowa

15:45-16:00

Iwona Szablewska – Kierowniczka ds. grantów, Dyrektorka Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w Zielonej Górze
Projekt „Building Bridges…” – korzyści dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego

16:00-16.15

Iwona Zaborowska – Prezeska Zarządu Stowarzyszenia Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych
SPLOT Wartości – o wartościach i ich znaczeniu dla organizacji społecznych

16:15-16:30

Anna Hejda – Ekspertka Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
Postulaty FRDL w obszarze wzmacniania udziału obywateli w kształtowaniu polityk publicznych

16:30-17:45

Panel II: Działania strażnicze jako narzędzie ochrony demokracji
Moderatorka: Iwona Janicka – Członkini The European Community of Practice on Partnership
Panelistki i Paneliści:
Andrzej Andrysiak – Prezes Stowarzyszenia Gazet Lokalnych
Agnieszka Podgórska – Dyrektorka ds. edukacji i networkingu w Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska
Wojciech Klicki – Ekspert ds. rzecznictwa Fundacji Panoptykon
Krzysztof Pietruszewski – Fundacja Instytut Zielonej Przyszłości
Dorota Zmarzlak – Wójt Gminy Izabelin, Członek Zarządu Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej

19:30

Kolacja, wieczór integracyjny

9:00-10:00

Kick–off meeting dla grantobiorców.
Indywidualne konsultacje dla przedstawicieli organizacji, które otrzymały granty

10:00-11:15

Równoległe sesje warsztatowe

  • dr Agnieszka Kossowska – Prezeska Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji Empatycznej FREE
  • Katarzyna Dinst – Ekspertka ds. dostępności
  • Krzysztof Kotyniewicz – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych
  • Dariusz Gosk – Ekspert ds. dostępności
    Co o zapewnieniu dostępności powinny wiedzieć organizacje społeczeństwa obywatelskiego?

Joanna Pietrasik – Prezeska Zarządu Fundacji Civis Polonus
Edukacja dla demokracji. Jak aktywizować obywatelsko młodych?

dr Iga Kazimierczyk – Prezeska Zarządu Fundacji Przestrzeń dla Edukacji
Szkoła samorządowa współpraca organizacji pozarządowych z instytucjami sektora edukacji

11:15-11:30

Przerwa kawowa

11:30-12:45

Równoległe sesje warsztatowe

Agnieszka Bąkowska – Prezeska Zarządu Fundacji Rozwoju Społecznego SPINACZ
Srebrne tsunami – wyzwania aktywizacji społecznej i wolontariatu senioralnego w środowisku lokalnym

Anna Czyżewska – Prezeska Zarządu Federacji Mazowia
Działaj lokalnie! Metody aktywizacji społecznej

Grzegorz Markowski – Partner w Agencji „Pacyfika”, TVN24,
dr Paweł Cywiński Partner w Agencji „Pacyfika”
Jak zaprząc marketing dla działalności społecznej? – czyli o skutecznej komunikacji wartości

12:45-13:00

Przerwa kawowa

13:00-14:15

Panel III: Współpraca organizacji społeczeństwa obywatelskiego i samorządu  – doświadczenia i wyzwania
Moderatorka: Anna Czyżewska, Prezeska Zarządu Federacji Mazowia
Panelistki i Paneliści:
Artur Gluziński – Ekspert ds. współpracy organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego
Krzysztof Izdebski – Ekspert prawny Fundacja im. Stefana Batorego
Dorota Pieszczuch – Zastępca Burmistrza Dzierżoniowa
Andrzej Porawski – Dyrektor Biura Związku Miast Polskich
Katarzyna Syryjczyk–Słomska – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mikołowie

14:15-15:15

Zakończenie Kongresu i Lunch

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie Kongresu, w tym prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień. W razie wprowadzenia zmian, Organizator poinformuje o tym niezwłocznie na stronie wydarzenia.  

Uczestnikom wydarzenia przysługuje zwrot kosztów podróży i zakwaterowania, na zasadach określonych w regulaminie Kongresu.

Podstawą do uzyskania zwrotu kosztów jest wypełnienie formularza  i przekazanie go wraz z fakturą za nocleg i biletami.

Wypełnione i podpisane formularze wraz z dokumentami będziecie mogli przekazać nam podczas Kongresu – w recepcji w trakcie drugiego dnia wydarzenia. Jeśli to możliwe, prosimy o pobranie i wydrukowanie formularza i przywiezienie go ze sobą na Kongres. W razie wątpliwości nasz zespół pomoże w jego wypełnieniu.

Patronat medialny
Patroni
Partnerzy merytoryczni