Szkolenie online – Co nam daje członkostwo w Unii Europejskiej? Przygotowanie twardych przykładów – 15.11

Szkolenie online – Co nam daje członkostwo w Unii Europejskiej? Przygotowanie twardych przykładów – 15.11

Często zdarza się, że organizacje pozarządowe występują w czyimś imieniu, walczą o prawa seniorów czy osób z niepełnosprawnościami czy postulują zmiany mające ułatwić życie lokalnej społeczności. Wszystko to przykłady działalności rzeczniczej. Zapraszamy na szkolenie, podczas którego dowiecie się więcej o tym, czym jest rzecznictwo, jak je prowadzić i finansować.

Szkolenie online – W jaki sposób organizacje mogą prowadzić działania strażnicze i rzecznicze? – 14.11

Szkolenie online – W jaki sposób organizacje mogą prowadzić działania strażnicze i rzecznicze? – 14.11

Często zdarza się, że organizacje pozarządowe występują w czyimś imieniu, walczą o prawa seniorów czy osób z niepełnosprawnościami czy postulują zmiany mające ułatwić życie lokalnej społeczności. Wszystko to przykłady działalności rzeczniczej. Zapraszamy na szkolenie, podczas którego dowiecie się więcej o tym, czym jest rzecznictwo, jak je prowadzić i finansować.

Szkolenie online – Karta Praw Podstawowych UE w działaniach organizacji pozarządowych – 13.11, 17.11

Szkolenie online – Karta Praw Podstawowych UE w działaniach organizacji pozarządowych – 13.11, 17.11

Prowadząc działania w organizacjach rzadko zdajemy sobie sprawę, że w praktyce wpisujemy się w realizację celów i przepisów unijnych. Często misji i celach organizacji mamy zapisane na przykład, że dbamy o czyste powietrze, osoby starsze lub prowadzimy działania na rzecz dzieci i młodzieży. Tymczasem wszystkie te wartości wpisane są także w unijne dokumenty i strategie. Ich poszanowanie, respektowanie praw podstawowych oraz przestrzeganie zapisów Karty Praw Podstawowych to zasada i warunek korzystania z funduszy europejskich, a to daje wiele możliwości działania organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Udział w warsztatach to krok w kierunku przygotowania organizacji na potrzeby korzystania w pełni z możliwości obecności Polski w Unii Europejskiej, upowszechnienia działalności organizacji, wzmocnienia głosu aktywistów/aktywistek w relacjach z decydentami, aby zapewnili w tworzonych regulacjach zabezpieczenie praw i wartości w praktyce.

Szkolenie online – Kryteria horyzontalne w programie EFS+ (22.11, 29.11)

Szkolenie online – Kryteria horyzontalne w programie EFS+ (22.11, 29.11)

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestniczkom i uczestnikom nowego podejścia do zasad horyzontalnych, który każdy projekt, aby otrzymać dofinasowanie w nowym okresie programowania na lata 2021-2027 musi spełnić. Zajęcia będą poświęcone szczególnie analizom kryteriów horyzontalnych związanych z finansowaniem projektów w ramach EFS+

Szkolenie online –  Zarządzanie projektem zgodnie z metodyką PM2 (8-10.11) BRAK WOLNYCH MIEJSC

Szkolenie online – Zarządzanie projektem zgodnie z metodyką PM2 (8-10.11) BRAK WOLNYCH MIEJSC

Zapraszamy na szkolenie z wykorzystania mediów społecznościowych w działaniach organizacji pozarządowych. Dzięki szkoleniu możecie poprawić obecność swojej organizacji w social mediach. Nauczycie się tworzyć angażujące treści, poznacie obowiązujące trendy, dowiecie się jak zwiększać zasięgi czy zarządzać grupą.

Wyniki oceny formalnej w 4. naborze wniosków w konkursie na granty interwencyjne
|

Wyniki oceny formalnej w 4. naborze wniosków w konkursie na granty interwencyjne

W otwartym konkursie grantowym na granty interwencyjne w ramach projektu „Building Bridges – Civic Capital in Local Communities” w 4 naborze, który trwał  do 13 października 2023  wpłynęło łącznie 6 wniosków.Zakończyliśmy ich ocenę formalną – wszystkie wnioski otrzymały ocenę pozytywną i zostały skierowane do oceny merytorycznej. Wyniki 4. naboru ogłosimy do 13 listopada 2023 r. Do…

Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych o konkursie na małe granty.
|

Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych o konkursie na małe granty.

Dzięki udziałowi w spotkaniu dowiecie się:

jakie są najważniejsze zasady składania wniosków w konkursie
na jakie działania można pozyskać środki oraz jakie są koszty kwalifikowane
będziecie mogli uzyskać odpowiedzi na wszystkie pytania związane z przygotowaniem projektu i napisaniem wniosku.