Zamieszczamy do pobrania materiały z Krajowego Kongresu Współpracy Lokalnej. 

Marta Gumkowska – Koordynatorka Programu Badania, Stowarzyszenie Klon/Jawor
Efekt mrożący i inne bariery rzecznictwa organizacji pozarządowych w Polsce
Joanna Pietrasik – Prezeska Zarządu Fundacji Civis Polonus
Rozwój lokalny? Najlepiej z młodzieżą! Sprawdzone sposoby na aktywność obywatelską młodych ludzi w społeczności lokalnej
Iwona Szablewska – Kierowniczka ds. grantów, Dyrektorka Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w Zielonej Górze
Projekt „Building Bridges…” – korzyści dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego
Iwona Zaborowska – Prezeska Zarządu Stowarzyszenia Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych
SPLOT Wartości – o wartościach i ich znaczeniu dla organizacji społecznych
Anna Hejda – Ekspertka Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
Postulaty FRDL w obszarze wzmacniania udziału obywateli w kształtowaniu polityk publicznych
dr Iga Kazimierczyk – Prezeska Zarządu Fundacji Przestrzeń dla Edukacji
Szkoła samorządowa – współpraca organizacji pozarządowych z instytucjami sektora edukacji
Agnieszka Bąkowska – Prezeska Zarządu Fundacji Rozwoju Społecznego SPINACZ
Srebrne tsunami – wyzwania aktywizacji społecznej i wolontariatu senioralnego w środowisku lokalnym
Anna Czyżewska – Prezeska Zarządu Federacji Mazowia
Działaj lokalnie! Metody aktywizacji społecznej
Grzegorz Markowski – Partner w Agencji „Pacyfika”, TVN24,
dr Paweł Cywiński – Partner w Agencji „Pacyfika”
Jak zaprząc marketing dla działalności społecznej? – czyli o skutecznej komunikacji wartości

 

Zapis pierwszego dnia Kongresu:

Podobne wpisy