Prosimy o wypełnienie obowiązkowej ankiety przygotowanej przez Komisję Europejską. Wypełnienie ankiety jest niezbędne do monitorowania i ewaluacji rezultatów projektów współfinansowanych z programu CERV.

NUMER REFERENCYJNY PROJEKTU 101091672-BB

Link do ankiety: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CERV_2021-2027

Prosimy także o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej.

Podobne wpisy