W związku z dużą ilością złożonych wniosków w konkursie na duże granty i trwającymi pracami komisji oceny merytorycznej informujemy, że nastąpiła zmiana terminu ogłoszenia wyników. Lista rankingowa zostanie opublikowana 9 października 2023 r. do godziny 16.00. 

Podobne wpisy