Informujemy, że ogłoszenie wyników oceny merytorycznej w konkursie na granty interwencyjne z pierwszego naboru wniosków, które wpłynęły w okresie od 9 maja 2023 do 10 lipca 2023 roku zostanie opublikowane w dniu 16 sierpnia 2023 roku.

 

Podobne wpisy