31 lipca zakończył się nabór wniosków na duże granty.

Wpłynęły 204 wnioski na łączną wnioskowaną kwotę 11 518 919,89 euro. Łączna kwota do rozdania to 600 000 euro.

Złożone wnioski z podziałem na województwa:

Dolnośląskie – 19

Kujawsko-pomorskie – 9

Lubelskie – 15

Lubuskie – 3

Łódzkie – 13

Małopolskie – 24

Mazowieckie – 41

Opolskie – 5

Podkarpackie -7

Podlaskie – 4

Pomorskie – 9

Śląskie – 20

Świętokrzyskie – 9

Warmińsko-mazurskie – 7

Wielkopolskie – 15

Zachodniopomorskie – 4

Nabór wniosków trwał przez 2 miesiące od 31.05.2023 17:24:41 do 31.07.2023. Pierwszy wniosek został złożony w dniu 7.06.2023 ostatni 31.07.2023 o godzinie: 23:58:16. Ocena formalna i merytoryczna wniosków potrwa do 30 września.

Podobne wpisy