Karta Praw Podstawowych UE w działaniach organizacji pozarządowych

13 listopada, 17 listopada | godz. 9:30-15:00

Prowadząc działania w organizacjach rzadko zdajemy sobie sprawę, że w praktyce wpisujemy się w realizację celów i przepisów unijnych. Często misji i celach organizacji mamy zapisane na przykład, że dbamy o czyste powietrze, osoby starsze lub prowadzimy działania na rzecz dzieci i młodzieży. Tymczasem wszystkie te wartości wpisane są także w unijne dokumenty i strategie.  Ich poszanowanie,  respektowanie praw podstawowych oraz przestrzeganie zapisów Karty Praw Podstawowych to zasada i warunek korzystania z funduszy europejskich, a to daje wiele możliwości działania organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Udział w warsztatach to krok w kierunku przygotowania organizacji na potrzeby korzystania w pełni z możliwości obecności Polski w Unii Europejskiej, upowszechnienia działalności organizacji, wzmocnienia głosu aktywistów/aktywistek w relacjach z decydentami, aby zapewnili w tworzonych regulacjach zabezpieczenie praw i wartości w praktyce.

Osoby uczestniczące w warsztatach dowiedzą się: 

  • czy prawa, których bronimy (lub o które walczymy) mają już podstawy prawne?
  • co nam aktywistom/aktywistkom daje Karta Praw Podstawowych UE?
  • czy możemy liczyć na jakieś wsparcie i ochronę, gdy wyrażamy publicznie potrzebę ochrony praw?
  • w jaki sposób Unia Europejska chce ją wzmacniać i jaki ma plan na to, aby działania realizowane z funduszy europejskich realizowane były w poszanowaniu praw i wartości? 
Tematy omawiane podczas szkolenia: 
 
  • skąd się biorą prawa? Terminy „prawa człowieka” i „prawa podstawowe”. Wskazanie wartości i praw podstawowych zawartych w deklaracjach, konwencjach, traktatach UE
  • Karta Praw Podstawowych UE (KPP) jako warunek podstawowy korzystania z funduszy UE i zasada horyzontalna
  • strategia wdrażania KPP
  • Karta Praw Podstawowych UE – przegląd zapisów pod kątem potrzeb NGO-sów, w tym 6 filarów Karty: godność, wolność, równość, solidarność, prawa obywatelskie, wymiar sprawiedliwości
  • dobre praktyki, czyli podręcznik Agencji Praw Podstawowych UE pt. Miasta praw człowieka 

Szkolenie odbędzie się na platformie ZOOM.

Zarejestrowani uczestnicy otrzymają link do spotkania na podany adres mailowy.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Prowadząca:

Iwona Janicka

Zawodowo związana ze środowiskiem organizacji pozarządowych i samorządem. 
Członkini różnych gremiów doradczych i ciał dialogu od szczebla lokalnego, regionalnego, po krajowy i europejski. Doświadczona realizatorka projektów finansowanych m.in. z funduszy europejskich. Koordynowała duże międzynarodowe projekty innowacyjne, ale też małe lokalne, akcyjne. Członkini European Community of Practice on Partnership  2021-2027 (powołana przez Komisję Europejską), przedstawicielka organizacji pozarządowych w komitetach monitorujących fundusze UE, w których koncentruje się na wzmacnianiu potencjału organizacji pozarządowych oraz monitorowaniu zasady partnerstwa, warunków podstawowych i zasad horyzontalnych, w szczególności praw podstawowych.

Podobne wpisy