W otwartym konkursie grantowym na granty interwencyjne w ramach projektu „Building Bridges – Civic Capital in Local Communities” w 4 naborze, który trwał  do 13 października 2023  wpłynęło łącznie 6 wniosków.
Zakończyliśmy ich ocenę formalną – wszystkie wnioski otrzymały ocenę pozytywną i zostały skierowane do oceny merytorycznej. 
Wyniki 4. naboru ogłosimy do 13 listopada 2023 r.

Do pobrania – wyniki oceny formalnej

Podobne wpisy