Informujemy, że ogłoszenie wyników oceny merytorycznej z konkursu na granty interwencyjne z 2 naboru wniosków, które wpłynęły w okresie od 10 lipca do 11 sierpnia 2023 roku zostanie opublikowane w dniu 12 września 2023 roku.

Podobne wpisy