Zarządzanie projektami zgodnie z metodyką PM² Komisji Europejskiej.

25-27.10. 2023, godz. 9.00 – 15.00 BRAK WOLNYCH MIEJSC

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Osoby, które wypełniły formularz zgłoszeniowy otrzymają link do spotkania na platformie ZOOM na podany adres e-mail.

Zapraszamy na trzydniowe szkolenie z Zarządzania Projektami zgodne z Metodyką PM² Komisji Europejskiej. Dowiedzą się Państwo, jak skutecznie przygotować się do zarządzania projektem i jak projekt prowadzić. Szkolenie zakończone jest egzaminem, pozwalającym uzyskać bezpłatny certyfikat.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych, a w szczególności do osób, które:

  • planują projekty i przygotowują dokumentację projektową
  • koordynują projekty lub są członkami zespołu projektowego
  • są zaangażowane w realizację i rozliczanie projektów lub nadzorują i kontrolują projekty
  • starają się o pozyskanie dofinansowania na realizację projektów

PM² (Project Management Square)
Efekty kursu:
• Zdobędziesz podstawową wiedzę, niezbędną do efektywnego wykorzystania Metodyki Zarządzania Projektami PM².
• Poznasz role projektowe, ich uprawnienia i odpowiedzialności (obowiązki).
• Będziesz wiedział czego w Projekcie oczekują od ciebie przełożeni i/lub podwładni.
• Nauczysz się, jak zaplanować Projekt, jak przygotować harmonogramy, co mieści się w zakresie Projektu.
• Dowiesz się na co zwracać uwagę przygotowując dokumenty projektowe, jak je wykorzystywać i jak nimi zarządzać.
• Zobaczysz, jak w uporządkowany sposób prowadzić Projekt i z kim się komunikować,
• Dowiesz się, jak zarządzać ryzykiem i jakością,
• Opanujesz terminologie i poznasz podstawowe reguły realizacji Projektu,
• Będziesz potrafił dostosować metodykę PM² do Projektu,
• Zrozumiesz, jak ważne jest dopasowanie Projektu do instytucji w której pracujesz,
• Uświadomisz sobie jak ważna jest skuteczna komunikacja w Projekcie oraz proste sposoby raportowania

Prowadzący:

Andrzej Pajor

Trener i konsultant z ponad 25 letnim doświadczeniem w projektach i programach w administracji rządowej i samorządowej (Gmina, Powiat, Województwo). Od 1998 roku zajmuje się projektami i programami (z Unii Europejskiej, krajowymi i międzynarodowymi). Posiada doświadczenie z zakresu współpracy przygranicznej, międzyregionalnej i międzynarodowej. Członek i uczestnik wielu grup roboczych, zespołów, komisji oceniających projekty, podkomitetów, komitetów sterujących i monitorujących.
Ponad 12 lat doświadczenia biznesowego i 14 lat pracy w organach spółek kapitałowych. Kilkanaście lat pracy na stanowiskach kierowniczych (m.in. przez ponad 5 lat zarządzał zespołem ponad 700 pracowników).
Z wykształcenia ekonomista (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Ukończył również studia podyplomowe w Krakowskiej Szkole Biznesu.
Posiada liczne certyfikaty i uprawnienia (m.in. MoR® Certificate in Risk Management, MoP® Certificate in Portfolio Management, MSP® Certificate in Programme Management, ITIL® Certificate in IT Service Management, Scrum Master Certified (SMC®).
Od kilku lat zajmuje się oficjalnymi metodykami Komisji Europejskiej: PM² Project Management Methodology, PM²-PgM – Programme Management, PM²-PPM – Portfolio Management, PM²-Agile Project Management.
Jest akredytowanym trenerem metodyki PRINCE2®, AgilePM® (Agile Project Management), AgileBA® (Agile Business Analysis) oraz PRINCE2Agile

Podobne wpisy